Betingelser for reiser med Svane Reiser

Herved gjør vi våre reisende med Svane Reiser oppmerksom på avtalegrunnlaget ved bestilling av reisen, så vi har klartgjort hvilke vilkår avtalen består av. Det er veldig viktig at dere som reisende tar dere tid til å sette dere inn i avtalen for reisen, som består av tilbudet eller hjemmesidens turbeskrivelse, faktura, reiseplan, generelle reisebetingelser og praktiske opplysninger. Uansett om reisen bestilles via telefon, hjemmesiden eller per mail, forutsettes det at den reisende har satt seg inn i de generelle reisebetingelsene og at disse aksepteres. Vi tar forbehold for skrive- og prisfeil.

Sett dere inn i avtalegrunnlaget

Det er alltid fakturaen og reiseplanen som har de aktuelle opplysningene for reisen deres. Informasjon som navn, reiseplan, arrangement og ekstra tjenester fremgår av fakturaen. Legg merke til at det kan være endringer i forhold til annet materiale, som f.eks. hjemmesiden, og det vil alltid være fakturaen og reiseplanen som er gjeldende. Våre generelle reisebetingelser er utarbeidet iht. dansk lovgivning og skal sammenholdes med faktura, reiseplan og praktiske opplysninger. Det forutsettes alltid at de reisende har satt seg grundig inn i betingelsene og de praktiske opplysninger.

1. Påmelding og avtalens inngåelse, samt betaling

Bestilling av en reise kan foregå via internett, mail, telefon eller personlig henvendelse til Svane Rejser. Påmelding til en reise er bindende for den/de reisende når du muntlig eller skriftlig har bekreftet at du ønsker å bestille reisen. Påmeldingen er bindende for Svane Reiser når depositum er mottatt innen forfall iht. faktura.

Avtalen består av avtalebekreftelsen og de generelle bestemmelser, og annen informasjon på Svane Reisers hjemmeside.

Ved påmelding bekrefter du at du har akseptert Svane Reisers reisebetingelser.

Reisens pris omfatter alle tjenester som er spesifisert i avtalebekreftelsen, og er i danske kroner. I tillegg kommer et adm.- og konkursdekningsgebyr iht. Reisegarantifondet på DKK 150,- per person.

Depositum Når man bestiller en reise, skal det betales et depositum på DKK 4.500,- per person. Eventuell avbestillingsforsikring skal alltid betales samtidig med depositum.

Hvis en reise bestilles tidligere enn 10 uker frem i tid, betales hele reisens pris ved bekreftelse. Det kan være unntak hvor depositum forhøyes, hvis flybillettene krever at de blir utstedt ved bestilling.

Betaling kan skje via bank til: Arbejdernes Landsbank Reg. 5366 og konto nr.: 0247791 (Husk å opplyse ordrenr. og fakturanr.) eller med kredittkort via linken på den tilsendte fakturaen. IBAN:DK6053660000247791 SWIFT: ALBADKKK

Hvis fakturaen skal delvis betales av flere personer, kan dette gjøres via hjemmesiden vår under ”Online Betaling”. Kontakt oss gjerne i forkant. Hvis man betaler med kredittkort, blir kredittkortselskapets gebyrer automatisk belastet betaler, - jfr. "Lov om betalingskort m.v. " §20.

Restbetaling skal skje senest 10 uker før avreise med mindre annet er avtalt. Dersom betalingsfristene ikke overholdes, bortfaller Svane Reisers leveringsplikt.

Avtaler om spesifikke ytelser Samtlige avtaler om spesifikke ytelser som f.eks. romtype, beliggenhet, ”connecting rooms”, måltider, flyplasstransport og andre spesialavtaler skal fremgå korrekt på ordrebekreftelsen for å være gyldige.

Navn på de reisende skal opplyses ved bestilling – nøyaktig som de står i passene, og korrektheten av disse er kundens ansvar. Se avsnitt 8 for mer informasjon.

2. Gebyrer, lokale avgifter, skatter og prisstigninger

Hotell og bilutleiefirmaer kan oppkreve ekstra gebyrer iht. bruk av deres tjenester. For hotell er det ofte et ”Resort-fee” og parkering som alltid blir oppkrevd lokalt. For bilutleie vil det typisk være en ekstra sjåfør og avleveringsgebyr ved retur i annen lokasjon enn pick-up og i Cuba også forsikring. Vær oppmerksom på at forsikringer som dekker utvidet veihjelp, ekstra dekning av f.eks. dekk, vinduer, nøkler, sidespeil ol. ikke er inkludert som standard.

Gebyrene kan dessverre ikke inkluderes hjemmefra og må derfor betales lokalt.

Svane Reiser inkluderer det derfor ikke i prisen, og kompenser ikke for eventuelle utgifter.

Gebyr for bare landarrangement kan oppkreves hvis en kunde ønsker å bestille et hotellopphold, billeie eller en annen tjeneste som ikke inkluderer flyreisen. Dette anses for å være en individuell reservasjon som ikke er underlagt lov om pakkepriser. Ved reservasjon av en enkel ytelse, kan det pålegges et reservasjonsgebyr på minimum DKK 750,- per person.

Gebyr for cruise. Det pålegges et gebyr på DKK 250,- for alle utflukter som bestilles eller endringer som gjøres ETTER at cruiset er bestilt hos Svane Reiser. Utflukter skal alltid bestilles sammen med lugaren for å unngå gebyr som oppkreves av cruise selskapet for endringer av alle slag, inkludert endringer i navn. Alternativt kan man bestille utflukter i ettertid direkte hos cruise selskapet før avreise, eller på skipet - hvis det tilbys. Svane Reiser er ikke ansvarlig for ledig kapasitet eller bestillingsfrister av diverse utflukter i forbindelse med cruiset.

Ved kundens endringer gjelder følgende regler, med mindre annet er avtalt:

For endringer gjort mer enn 60 dager før avreise, betales et ekspedisjonsgebyr på minimum DKK 1.000,- per person. Senere endringer betraktes som avbestilling og ny bestilling. Dersom et pakkearrangement, en hotellreservasjon, en flybillett eller en annen tjeneste er underlagt strengere endringsbetingelser, vil disse være gjeldende og bli opplyst ved henvendelse til Svane Rejser.

For enkelte flybilletter er det mulig å gjøre endinger underveis i forhold til den opprinnelige reservasjonen, mot betaling av eventuelle tillegg og avtalte gebyrer. Hvis du har kjøpt en billett med mulighet for endring, kan Svane Reiser ikke holdes ansvarlig for at det ved endring ikke er mulig å få plass på samme bookingklasse som opprinnelig.

OBS: I høysesongen kan det ofte være problematisk å få endret reservasjonen på hjemreisen. Ved åpne strekninger er det derfor hensiktsmessig å beregne noen dager ekstra, og / eller forsøke å reservere så tidlig som mulig. Husk at reservasjonen alltid skal være i samme bookingklasse som billetten opprinnelig er utstedt som. Hvis du blir avvist fra et fly pga. overbooking, og du har en bekreftet reservasjon og gyldig billett, trer kompensasjonsreglene ifølge EU-lovgivning i kraft, forutsatt at du flyr fra en EU-flyplass eller med et flyselskap som hører hjemme i et EU-land. Flyselskapet skal gjøre deg kjent med dine rettigheter i slike tilfeller.

Prisendringer

Etter avtalens inngåelse og frem til 20 dager før avreisen har Svane Reiser rett til å forhøye prisen.

Alle priser er basert på de gjeldende tariffer og valutakurser den dato tilbudet / fakturaen er datert, derfor tar vi forbehold for eventuelle endringer i transportkostnader, flyplassavgifter, valutakurser, skatter, gebyrer, avgifter og lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest 20 dager før avreise, og kan ikke overstige 10% av den avtalte prisen. Dersom disse betingelsene ikke er overholdt, kan kunden avbestille reisen uten kostnader. Hvis det skjer endringer i den andre retning innenfor de 20 dagene før avreisen, kan kunden ikke kreve prisnedsettelse med mindre det gjelder innenlandske skatter eller avgifter som fjernes eller reduseres, og hvis besparelsen er minimum DKK 100,- per person.

Lokale flyplass skatter oppkreves i enkelte land ved ankomst og/eller avreise. Vi kan dessverre ikke inkludere disse skattene i flybilletten da de skal avregnes lokalt.

Flyplass-bytte ved mellomlanding f.eks. i London mellom Heathrow/Gatwick eller i Paris mellom Orly/Charles de Gaulle, skal du være oppmerksom på at transporten mellom flyplassene ikke er inkludert i flybilletten og derfor skal betales lokalt. Dere skal også være oppmerksom på at bagasjen skal avhentes og sendes videre fra den nye flyplassen.

Bonuspoeng for flyreiser er noe de fleste flyselskap tilbyr. Vær oppmerksom på at enkelte kampanjepriser ikke gir bonusopptjening. Det er kundens eget ansvar å få registrert bonuspoeng. Svane Reiser kan dessverre ikke være behjelpelig med å bestille billetter med bonuspoeng. Flyselskapet må kontaktes direkte av kunden.

3. Avbestilling og avlysning

Avbestilling

Uansett årsak, vil avbestilling av reisen din ikke medføre tilbakebetaling av reisen. Men der er unntak hvor delvis refundering kan være mulig – kontakt oss snarest. Det anbefales at man tegner en sykdoms avbestillingsforsikring som dekker ved akutt oppstått legedokumentert sykdom, dødsfall eller ulykkestilfeller hos reisedeltagerne selv, ektefelle, barn eller foreldre. Dekning og betingelser varierer mellom forsikringsselskapene.

Avbestillingsforsikring kjøpt via Svane Reiser skal bestilles samtidig med reisen og beløpet innbetales samtidig med depositum. Beløpet kan ikke kreves tilbakebetalt. I tilfeller ved uventet oppstått uro på reisemålet, kan kunden innenfor 14 dager før avreise fritt avbestille reisen sin. Forutsetningen er at man fra offentlig myndighet (Utenriksdepartementet eller Helsedepartementet) har frarådet reiser til det respektive området.

Avlysninger av gruppereiser kan forekomme dersom det ikke er nok oppslutning 4 uker før avreise. Minimumsantallet vil fremgå på hjemmesiden for turen. Ved en avbestilling refunderes det innbetalte beløpet, men ingen erstatning utover dette.

4. Forsikringer

Forsikringer

Vi anbefaler på det kraftigste at du tegner en reiseforsikring med høyeste dekning ved reiser til utlandet. En reiseforsikring omfatter behandling og kostnader i forbindelse med hjemkomst. Dersom man velger å ikke reise- forsikre seg, er man selv ansvarlig for alle kostnader ved sykdom, sykehus e.l. underveis. Svane Reiser kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for kostnader i denne forbindelse.

Spesialregel for reisende til Cuba

De cubanske turistmyndighetene forlanger at alle SKAL kunne bevise at de er reiseforsikret ved innreise til Cuba. Vi ber alle våre kunder om å ta dette kravet veldig alvorlig. Dokumentet skal være på engelsk eller spansk. Forsikringsselskapene er forpliktet til å utstede denne dokumentasjonen, også hvis reiseforsikringen er en del av innboforsikringen eller et kredittkort. Svane Reiser kan IKKE gjøres ansvarlig for de problemer som kan oppstå dersom dette krav ikke innfris.

5. Pass, visum og vaksinasjoner

Pass og krav til visum påhviler den reisende selv å undersøke til reisemålet. Mange land forlanger visum også ved transitt, og det er den reisendes eget ansvar å undersøke eventuelle krav om transittvisum. Gjeldende regler kan finnes på Utenriksdepartementets hjemmeside.

Mange destinasjoner krever at passet er gyldig minimum 6 måneder etter hjemkomst.

Barn under 18 år som reiser alene, skal fremvise Svane Reiser en skriftlig erklæring fra foreldre / formynder om at de tillater at barnet reiser alene.

Vær oppmerksom på at det er spesielle regler for barn under 12 år som reiser med umyndige barn.

Vaksinasjoner

Er påkrevet til de fleste land, vi anbefaler at dere kontakter egen lege for oppdatert informasjon.

Opplysningsplikt for reisende til USA og Canada (også i transitt): Det er skjerpede innreisekrav til USA under Visa Waiver programmet, som skal utfylles og betales før avreise. Det inkluderes aldri i prisen, da dette er kundens personlige informasjon og ansvar. https://esta.cbp.dhs.gov.

For reise til eller transitt i Canada, skal man utfylle og betale for eTa:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Svane Reiser har ikke ansvar for mangelfull eller gal utfyllelse av disse krav.

6. Reklamasjoner

Reklamasjoner skal meddeles lokalt og så vidt mulig reklameres lokalt. I motsatt fall frasier kunden seg muligheten for å gjøre krav gjeldende imot Svane Reiser etter hjemkomst. Sørg alltid for å få en kvittering på din reklamasjon gjort lokalt med original underskrift, enten av en lokal agent, hotellet, bilutleiefirmaet etc. Det er VIKTIG at dere får denne dokumentasjonen for det senere saksforløpet. Svane Reiser har en vakttelefon som er bemannet 24/7 på nummer +45 2870 3511. Bruk SMS, opplys ditt navn, destinasjon og kort hva som er galt. Se ellers punkt 8 – Kundens ansvar.

Klager over mangler ved reisen skal straks meddeles Svane Reiser +45 – 2870 3511 når mangelen er konstatert, så Svane Reiser får mulighet for å rette opp feilen umiddelbart. Krav vedrørende mangler som ikke har kunnet avhjelpes på stedet, skal være sendt Svane Reiser skriftlig - svane@svanerejser.dk innen rimelig tid etter hjemkomst, dog senest 30 dager etter hjemkomst.

Hvis reklamasjoner ikke kan løses til kundens tilfredshet, kan klagen innbringes til Pakkerejse-Ankenævnet i Danmark, dog senest 6 måneder etter hjemkomst.   Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3 sal 2840 Holte. Tlf. 4546 1100

7. Svane Reisers ansvar

Svane Reiser er - sammen med eventuell teknisk arrangør - ifølge Pakkereiseloven ansvarlig for å gjennomføre reisen iht. avtalebekreftelsen. Svane Reiser kan ikke ta ansvar for mangler, endringer, avlysninger pga. force majeure eller lignende hendelser, dvs. hendelser som arrangøren ved avtalens inngåelse ikke har hatt mulighet for å forutse eller avverge. Svane Reiser er forsikret hos Gouda, med sedvanlig utvidet ansvarsforsikring til dekning av blant annet Svane Reisers ansvar i forbindelse med lov om pakkereiser. Svane Reiser har ikke noe ansvar for avlysninger, endringer eller forsinkelser som er forårsaket av kundens egne forhold eller av en tredjemanns forhold (transport eller lignende).

8. Kundens ansvar

Det er kundens ansvar å sørge for gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner som er nødvendige for reisens gjennomføring. Det er også kundens ansvar å gjennomgå at tilsendte reisedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, og at alle navn på billetter og andre dokumenter er korrekte og i overensstemmelse med passene, samt å medbringe utskrevne dokumenter på reisen.

Navnet i flybilletten skal ALLTID være i overensstemmelse med de i passet innskrevne navn. Det KAN forekomme forkortelser ved mange eller lange navn. I så tilfelle vil det være mellomnavn som utelates eller forkortes. Svane Reiser tar ikke ansvar for de følger ukorrekte eller manglende opplysninger medfører.

Kunden forplikter seg også til: 

  • å møte til riktig tid på de angitte steder i reiseplanene eller ved annen tydelig anvisning opplyste steder og tidspunkter for ut- og hjemreise og forøvrig rette seg etter ordensbestemmelser som gjelder for hotell, transportmidler osv.
  • Man skal være selvhjulpen på reisen, dvs. at man kan gå i trapper, på brostein, bære sin egen koffert og delta på utflukter. Hvis man ikke kan følge med gruppen, har reiselederen rett til å fortsette sammen med resten av gruppen uten å ta hensyn til vedkommende.
  • å opptre så andre medreisende ikke føler seg forstyrret. I grove tilfeller kan det føre til at den reisende blir bortvist fra videre deltagelse i reisen.
  • å holde seg oppdatert om flyreisen, da det er den reisendes ansvar å holde seg oppdatert med tidsendringer og bytte av flynummer som kan forekomme både før avreise og under ferien med hjemreisen eller eventuelle innenriksfly. Man kan orientere seg på flyselskapenes hjemmeside. Legg merke til at mange innenriksbilletter og billetter mellom Asia, Syd-Amerika osv. bookes av våre lokale kontor og agenter, og derfor kan det forekomme mindre forskjeller mellom de avgangstider som er anført på reiseplanen og de faktiske avgangstider.
  • at kunden alltid skal opplyse Svane Reiser om et telefonnummer/mobilnummer, e-mail eller evt. kontakt til nærmeste pårørende, så det er mulig for Svane Reiser å komme i kontakt med kunden i løpet av selve reisen for å informere om eventuelle endringer i reiseruten. Kunden har selv ansvar for at Svane Reiser har den korrekte informasjonen. Dersom dette ikke er oppfylt, vil ethvert krav om kompensasjon eller lignende bli avvist. Det er kundens eget ansvar å møte i god tid før avreise fra de forskjellige destinasjonene. Hvis kunden kommer for sent, skal vårt lokale kontor eller agent, flyselskap og forsikringsselskap straks kontaktes. Kunden kan IKKE selv kjøpe en billett, innlosjere seg på et hotell eller påta seg andre utgifter og regne med at Svane Reiser betaler. Vi anbefaler at det tegnes en forsikring som dekker forsinket fremmøte.

  • ved evt. fremmed statsborgerskap er det alltid den reisendes eget ansvar å sørge for å ha formalitetene i orden.

  • å kontakte Svane Reiser i tilfelle det oppstår uforutsette utgifter som kunden ønsker å få refundert av Svane Reiser. Utgifter som kunden selv har betalt refunderes ikke med mindre de er godkjent av Svane Reiser i Danmark, og kun mot originale kvitteringer. Kunden skal også med det samme kontakte Svane Reiser hvis det oppstår mangler. Hvis Svane Reiser ikke blir informert på stedet om eventuelle mangler når de oppstår, kan kunden ikke rette krav om kompensasjon etter hjemkomsten.
  • Svane Reiser har et nødnummer som er åpent 24 timer i døgnet +45 28703511.

Aleneforeldre som reiser med barn

Enkelte land, f.eks. Mexico, Syd-Afrika, Canada og Den Dominikanske Republikk, krever at en forelder som reiser alene med barnet sitt under 18 har med en skriftlig erklæring på engelsk fra den andre forelder som ikke deltar på reisen. I erklæringen skal det stå at vedkommende forelder gir den andre forelder tillatelse til at barnet deltar på reisen. Dette er innført for å unngå kidnapping av barn. Sjekk derfor alltid med myndighetene i innreiselandet hvilke krav som stilles for enkeltforelder som reiser med barn.

9. Flyselskapenes ansvar

Svane Reiser opptrer som agent for de respektive flyselskap. Det betyr at flyselskapene alene er den ansvarlige part for korrekt gjennomføring av transportavtalen. Disse selskapenes transportbetingelser og ansvarsbegrensninger er derfor gjeldende. Transport skjer iht. Montreal- og Warszawa-konvensjonene og 889/2002, som begrenser flyselskapenes erstatningsansvar i tilfelle av død eller tilskadekomst og ved ødeleggelse, tapt eller skadet bagasje, samt tilfeller av forsinkelser.

10. Uteblivelse/ubenyttede tjenester

Ikke utnyttede tjenester

Hvis kunden ikke har avbestilt reisen og/eller innfinner seg på angitt tid og sted for ut- eller hjemreisen, eller hvis kunden ikke kan fullføre reisen pga. manglende reisedokumenter, f.eks. pass, nødvendig visum, vaksinasjonsattester, vouchere osv., har Svane Reiser rett til å belaste total pris for reisen. Hvis kunden uteblir fra opplyst transport eller på annen måte unngår å utnytte tjenestene som er bestilt, kan kunden ikke kreve refusjon for disse tjenestene.

Overdragelse av reisen til en annen person er IKKE MULIG, pga. de reglene som gjelder for ytelser levert av våre leverandører.

Bruk av flybilletter og hotellopphold, billeie og lignende skal benyttes på alle strekninger og på de angitte tidspunkt. Alle strekninger på en flybillett skal benyttes, ellers blir resten av billetten ugyldig. Har man f.eks. en tur/retur billett Oslo-Amsterdam-Havana, SKAL man stige på flyet i Oslo, ellers annullerer flyselskapet ALLE etterfølgende strekninger, inkludert returbilletten. I tilfeller hvor kunden ikke overholder denne regelen, vil hverken flyselskapet eller Svane Reiser kunne refundere billetten. Det samme gjelder i enkelte tilfeller også ved hotellopphold. Hvis du ankommer et hotell en dag senere enn oppholdet er bestilt, kan du risikere at hele oppholdet er blitt annullert, hvilket også skjer med leiebiler.

11. Endringer av reisens forløp

Svane Reiser kan gjøre små endringer av reisens forløp under og etter bestillingen. Lovgivningen tar dessverre ikke høyde for reiser som kultureventyr og reiser hvor det kan forventes at det skjer endringer i reiseplanen, som i utgangspunktet alltid er i deltagernes interesse. Her kan Cuba nevnes som et godt eksempel da landet har store utfordringer med infrastrukturen. Dette kan medføre forsinkelser på busser og taxier, samt tidvis vannmangel, overbookinger på hotellene og i casa particulares. Dette gjelder ikke kun på Cuba, men også i mange andre land i Karibia og Latin Amerika. På en stor del av reisene våre – både de individuelle, gruppene og turer med reiseleder – opererer vi med veldig sene endringer for å skape den best mulige reisen, alle variable forhold tatt i betraktning (vær etc.).

Svane Reisers ansvar gjelder iht. de internasjonale bestemmelser og konvensjoners begrensninger. Det betyr i praksis at man kun har krav på mindre kompensasjoner ved større forsinkelser – på nivå med kredittkortforsikringer.

Det er viktig at man er informert om dette innen avreise.

12. Vernetingsregler og lovvalg

Eventuelle krav mot Svane Reiser skal avgjøres iht. dansk lovgivning. Klager som ikke kan avgjøres ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal avgjøres i Sø- og Handelsretten, Danmark.

Det tas forbehold for endringer og trykkfeil i program samt tilbud med andre regler.

Svane Rejser ApS
Bagsværd Torv 8
2880 Bagsværd

Rejsegarantifonden medlemsnummer 1156. 

Få et spesialtilbud i innboksen din
Ikke gå glipp av det beste tilbudet!
Tilmeld deg nyhetsbrevet vårt og motta gode tilbud direkte på mail!